Net Computer

Bilgisayar ve Yedek Parça Satışı

Bilgisayar ve yedek parça satışı, Ajansın, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalar için,mevcut imkanları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet alımı yoluyla; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personelgörevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere sağladığı destek türüdür.