Net Computer

Güvenli Kamera Sistemleri

Güvenli Kamera Sistemleri, Ajansın, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalar için,mevcut imkanları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet alımı yoluyla; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personelgörevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere sağladığı destek türüdür.